Happy New Year !!

2017 was een fabuleus jaar! Ik kreeg de kans om vele gepassioneerde mensen te ontmoeten. Elk van hen droeg hun steentje bij tot het definiëren van de stijl van Rebel de Bruxel. Mijn eigen passie bleef groeien, alhoewel ik het niet voor mogelijk hield dat deze nog groter zou kunnen worden. Mijn bijzondere dank gaat dan ook uit naar al deze fantastische mensen. Toch wil ik twee personen extra in de kijker zetten, mijn reis doorheen de modewereld zou minder evident verlopen zijn zonder hen. Bedankt daarvoor Pierre en Mimi Degand!

De laatste maanden werd het echter wat stiller op dit platform. Ik vroeg mezelf af of een zoveelste modeblog wel daadwerkelijk was waar iedereen op zat te wachten. Ik voerde hierover talloze gesprekken met mijn entourage. Toch bleef ik vasthouden aan mijn initieel plan om verhalen te brengen. Om de passie van al deze mensen die ik mocht ontmoeten het afgelopen jaar, te vertalen in een verhaal waarin duidelijk zou worden dat de modewereld niet enkel draait om uiterlijk vertoon. Visie, volharding en een niet afhoudend streven naar perfectie, en dit alles in een intens dynamische wereld die voortdurend in beweging is, zijn wat deze mensen van ’s morgens tot ’s avonds bezighouden. Het was dan ook een eer om het afgelopen jaar hiervan getuige te mogen zijn.

Bij het begin van dit nieuwe jaar doop ik Rebel de Bruxel om tot een online magazine, gespecialiseerd in luxe en menswear. Raffinement, elegantie en “contemporary dandyism” blijven de sleutelwoorden. Ik hoop dan ook om Rebel de Bruxel op deze manier te onderscheiden van de zovele modeblogs die het wereldwijde web rijk is, maar waar in mijn opinie zelden enige passie of eenduidige filosofie in schuilgaat.

Ik zal dan ook in het nieuwe jaar mijn queeste voor elegantie en raffinement ten allen tijde verder zetten. Ik hoop jullie in het nieuwe jaar dan ook weer vele nieuwe artikels te mogen presenteren.

Tot slot wens ik al mijn lezers en volgers van ganser harte een elegant en stijlvol 2018 toe.

Ciao!
Wesley